Členství

Členství ve sdružení CZ.NIC je ošetřeno v kapitole II. Stanov sdružení. Členem sdružení se může stát každá právnická osoba se sídlem na území členského státu EU nebo organizační složkou na území členského státu EU, která splní obecné podmínky, uvedené ve Stanovách (např. souhlas se Stanovami a zakladatelskou smlouvou, držení alespoň jednoho doménového jména .cz, zaplacení vstupního členského příspěvku apod.). Žadatel, který splní obecné podmínky členství, se - po formálním schválení představenstvem sdružení - stává členem komory držitelů jmen domén. Členství v komoře ISP nebo komoře registrátorů je vázáno na splnění speciálních podmínek, rovněž definovaných Stanovami. Každý člen sdružení může být členem právě jedné komory.

V následujícím balíčku vzorových dokumentů jsou pro případné zájemce o členství ve sdružení k dispozici vzory čestného prohlášení ke vstupu, oznámení o vstupu a seznam požadovaných příloh a jejich náležitostí. Vyplněné oznámení o vstupu společně s čestným prohlášením a všemi přílohami zašlete na adresu sdružení.

Balíček vzorových dokumentů pro zájemce o členství (ZIP)

Proč se stát členem

Společnost, která se stane členem sdružení, zejména získá:

  • možnost aktivně ovlivňovat a zapojit se do správy národní domény .cz a domén ENUM,
  • právo nominovat kandidáty do orgánů sdružení,
  • možnost účasti v tematických pracovních skupinách a výzkumných projektech, věnovaných novým technologiím,
  • přístup k nejnovějším informacím z tuzemských i mezinárodních odborných fór a skupin.

Aktuální členové

{members:current_members_list}